torsdag 29. april 2010

Byggeskikk

Hva er byggeskikk?

”Byggeskikk betegner det som faktisk bygges, og er uavhengig av kvalitet. Det omfatter bygninger, tekniske anlegg, veier, terrengbehandling og forhold til landskapet og vegetasjonen. Byggeskikken blir til under bestemte materielle og ideologiske forutsetninger. Byggeskikken er et karakteristisk uttrykk for visse tidsperioder og geografiske regioner. Byggeskikken blir til gjennom en tradisjon med utprøving av forskjellige løsninger og produkter.” – Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk)

Byggeskikkprisen:

I 2008 vant huset på bildet over byggeskikkprisen i Gjesdal kommune. Det er familien Stokkeland som bor i dette nymoderne bygget som ligger bare noen meter fra Edlandsvatnet. Huset glir vakkert inn i område rundt både med farger og materiale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar