mandag 3. mai 2010

Modernismen og Walter Gropius


Modernismen er et samlebegrep for flere kulturelle bevegelser fra slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet. Radikale bevegelser innen kunst, arkitektur, musikk og litteratur vokste frem under denne perioden.

Arkitekturen
Arkitekturen innen modernismen er delt opp i forskjellige faser - Art noveau eller jugendstil, som strakk seg fra 1880-1920 og Art Deco som var fra 1920-1930.


Walter Gropius
Walter Gropius var en tysk arkitekt. Han var grunnleggeren til Bauhaus som ble dannet i 1919 og han ble skolens første rektor. Gropius selv kunne ikke tegne, så gjennom hans karriere var han avhengig av assistenter og partnere.


Gropius sine design veldig nyskapende, og han lånte materialer og metoder fra moderne teknologi. Disse industrielle bygningene gjorde at folk begynte å akseptere den moderne stilen mer og det ble mer og mer tro på industri og masseproduksjon. Walter Gropius laget bygninger om til forskning av presise matematiske beregninger med hjelp av teknologi.


Utenom dette var Walter Gropius en veldig viktig lærer og teoretiker.

Walter Gropius er arkitekten for begge husene på bildene over, og du kan lese mer om ham på denne linken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar